Migrácia aplikácií a databáz do virtualizovaného prostredia