Control server je komplexné IT riešenie na správu CNC strojov, ktoré sa dokáže prispôsobiť na základe lokálnych podmienok a požiadaviek. Ide o robustné a zároveň flexibilné riešenie, ktoré po odovzdaní zvládne samostatne zabezpečovať požadované úlohy. Operátor má vďaka nášmu riešeniu prehľad o výrobných plánoch, ich dostupnosti, zálohe, čase spravených zmien či ich zmazaní. Zálohy sú automaticky zabezpečené podľa nastavených parametrov.

Náš Control Server dokáže získavať, spracovávať a zároveň vyhodnocovať alarmy jednotlivých CNC strojov. A vďaka prepojeniu na monitorovacie systémy je schopný predikovať možné riziká.

Aké výhody ponúka naše riešenie?

zjednodušená identifikácia problému

bezpečnosť

manažérske výstupy

okamžité zabezpečenie záloh

automatizácia

inteligentná správa súborov

Zaujali vás naše IT riešenia?