Výpadky hardvéru či softvéru vám už nemusia spôsobovať vrásky. Náš systém monitoruje a odhaľuje neštandardné správanie akejkoľvek IT štruktúry a vďaka prediktívnym schopnostiam dokáže eliminovať jej výpadky. Obrovskou výhodou je, že si ho môžete prispôsobiť presne podľa vlastných požiadaviek.

Systém oceníte najmä v takej oblasti IT štruktúry, kde by prípadný výpadok dokázal ohroziť ľudské životy, poskytovanie dôležitých služieb, spôsobil výpadok výroby či finančné straty. Účinný je však aj v menej podstatných IT štruktúrach. Pomocou nášho riešenia dokážete monitorovať výrobné zariadenia od rôznych výrobcov, kde si môžete nastaviť množstvo sledovaných parametrov, ktoré spracuje do prehľadného reportu.

Aké výhody ponúka naše riešenie?

rýchle nasadenie do prevádzky

bleskový prehľad o rizikách

nižšie náklady

prehľadné reporty kedykoľvek

úprava počtu sledovaných zariadení

bezproblémové nastavenie monitorovaných parametrov

funguje v akomkoľvek prostredí

možnosť monitorovania aj zariadení tretích strán

Zaujali vás naše IT riešenia?