Dlhodobá správa IT, zabezpečenie serverov, mail aj web. Návrh, dodanie a komplexná správa IT (virtualizovaný databázový, aplikačný, mailový a webový server, dátové úložiská, sieťová infraštruktúra, PC, periférie ...), monitoring, bezpečnosť.