Virtualizácia zdrojov - návrh, dodanie a komplexná správa IT (virtualizovaný aplikačný, terminálový, mailový a webový server, dátové úložiská, PC, periférie ...), monitoring, bezpečnosť.